ENG - Nuno Orlando, Fine Arts

 

My work arises and exists in my psyche. The world around me functions in its own way and I respond to that. Observations, not conclusions. No assumptions, but perspectives. The world spins on its axis in 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. The other 3 minutes and 56 seconds equates a full circle in relation to the sun. During this cycle, our brain is active when we are awake and our consciousness is turned off when we sleep. What I make is connected to my environment, both in my consciousness and in my subconsciousness. My work consists of different layers that create the whole. Sometimes from an idea or a theme, but also from my intuition. Each work method is determined by the spectrum of the work. It can be very simple or complex. My goal is to create works of art that are powerful in themselves or have their own aura. 

NL - Nuno Orlando, Beeldende Kunst

 

Mijn werk ontstaat en bestaat in mijn psyche. De wereld om mij heen functioneert op zijn eigen manier en ik reageer daar op. Observaties, maar geen conclusies. Geen aannames, maar perspectieven. De wereld draait om zijn as in 23 uur, 56 minuten en 4 seconden. Die andere 3 minuten en 56 seconden staan gelijk aan een volledige cirkel in verhouding tot de zon. Tijdens dit cyclus is ons brein actief als we wakker zijn en ons bewustzijn uitgeschakeld als we slapen. Wat ik maak is verbonden met mijn omgeving, zowel in mijn bewustzijn als in mijn onderbewustzijn. Mijn werk bestaat uit verschillende lagen die het geheel tot stand brengt. Soms vanuit een idee of thema en soms vanuit mijn intuïtie. Ieder werkmethode wordt bepaald door het spectrum van het werk. Het kan heel eenvoudig zijn of juist complex. Mijn doel is kunstwerken maken die krachtig zijn op zichzelf of een eigen aura omvatten. 

 

 

PT Nuno Orlando, Belas Artes

 

Meu trabalho surge e existe em minha psique. O mundo ao meu redor funciona à sua maneira e eu respondo a isso. Observações, sem ter conclusões. Não quero suposições, mas perspectivas. O mundo gira em seu eixo em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Os outros 3 minutos e 56 segundos equivalem a um círculo completo em relação ao sol.

Durante este ciclo, nosso cérebro está ativo quando estamos acordados e nossa consciência é desligada quando estamos dormindo. O que eu faço está conectado ao meu redor, tanto na minha consciência quanto no meu subconsciente. Meu trabalho consiste em diferentes camadas que criam o todo. Às vezes de uma ideia ou tema, como também da minha intuição. Cada método de trabalho é determinado pelo espectro do trabalho. Pode ser muito simples ou mesmo complexo. Meu objetivo é criar obras de arte que sejam poderosas em si mesmas ou que tenham sua própria aura.